سامانه فناوری

باسمه تعالی

اولیای گرامی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند دانش آموزان متوسطه 2 پایه دوازدهم (هرسه رشته) روز سه شنبه 97/5/30 ساعت 12/45 دقیقه تعطیل می شوند. قابل ذکر است روز پنج شنیه مورخ 97/6/1 کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم تعطیل می باشند.

 

 

 

باتشکر 

پایه دوازدهم مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین (رها)