سامانه فناوری

باسمه تعالی

اولیای گرامی سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند اولین جلسه توجیهی اولیاء پایه دوازدهم با حضور (پدر، مادر، دانش آموز) روز دوشنبه مورخ 97/4/11 از ساعت 17 الی 18:30 در نمازخانه مجتمع برگزار می گردد.