سامانه فناوری

اخبار ستاد

سیزدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/10/9 با موضوعیت نشست تخصصی دبیران برای محتوا سازی الکترونیکی- ایجاد آزمون پیش از کلاس- طراحی چالشهای کلاسی (مساله- پروژه و...)- ارزشیابی نهایی درس افزار از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME