سامانه فناوری

اخبار ستاد

دوازدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/10/2 با موضوعیت نشست تخصصی دبیران برای انتخاب یک موضوع و طراحی آموزشی یادگیری معکوس در بستر LMS درس افزار از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME