سامانه فناوری

اخبار ستاد

یازدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/9/25 با موضوعیت یادگیری هوشمند – یادگیری معکوس از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME