سامانه فناوری

اخبار ستاد

دهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/9/18 با موضوعیت طراحی یک موضوع درسی با روش همیاری۱وبارگذاری طراحی آموزشی در درس افزار و رفع اشکال از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME