سامانه فناوری

اخبار ستاد

نهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/9/11 با موضوعیت بارگذاری طراحی آموزشی در درس افزار و رفع اشکال وطراحی یک موضوع درسی با روش همیاری۱ از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME