سامانه فناوری

اخبار ستاد

هشتمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/9/4 با موضوعیت نشست تخصصی دبیران برای تنظیم یک طراحی آموزشی در بستر درس افزار- به طور گروهی در یک موضوع تخصصی ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر در داخل مقطع متوسطه 1 برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME