سامانه فناوری

با سلام

احتراما به استحضار می رسانیم دانش آموزان رشته انسانی مقطع دوازدهم روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 ساعت 10/30 تعطیل خواهند شد.

با تشکر.