سامانه فناوری

فرم انتخاب رشته تربیت بدنی(تابستان 97)

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

پایه تحصیلی:(*)
لطفا این آیتم را تکمیل نمائید.

لطفا از بین رشته های ورزشی زیر، 3 گزینه را به ترتیب اولویت مورد علاقه خود انتخاب کنید. لازم به ذکر است:
الف-کلاس ها در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهد شد.
ب-باتوجه به ظرفیت مجدود کلاس ها، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

انتخاب اول:(*)
لطفا این آیتم را تکمیل کنید.

انتخاب دوم:(*)
لطفا این آیتم را تکمیل کنید.

انتخاب سوم:(*)
لطفا این آیتم را تکمیل کنید.

;

Free Joomla! template by L.THEME