سامانه فناوری

نتایج نهایی المپیاد درون مدرسه ایی

متوسطه 1

قهرمانان هندبال:

خانمها دیبا و شکیبا رازقی- حنانه مظاهری- ریحانه یغموری- زهرا سراجی زاده- فاطمه شاکری- نرجس دوست

قهرمانان والیبال:

خانمها دیبا و شکیبا رازقی- حنانه مظاهری- ریحانه یغموری- زهرا سراجی زاده- فاطمه شاکری- کیمیا شیروانی- حسنا خزایی- نرجس دوست- میلا مظلومی و نگین میررضی زاده

قهرمانان فوتسال:

خانمها شکیبا رازقی- ریحانه یغموری- زهرا سراجی زاده- مبینا اعلایی- زهرا خالقی- نرجس دوست- سپیده کرمبخش- نگین میررضی زاده

قهرمانان بسکتبال:

خانمها شکیبا رازقی- حنانه مظاهری- ریحانه یغموری- زهرا سراجی زاده- فاطمه شاکری- نرجس دوست- زهرا خالقی- کیمیا شیروانی- نرگس صافی و فاطمه ناصرصرافها

قهرمانان شنا:

خانمها خان محمدی و زینب بابایی و بانوسارا ناصری و نرگس علی آبادی

قهرمانان داژبال:

خانمها مبینا احمدی- ریحانه حکیم زاده- عارفه خزایی- زهرا رضائیان- آتنا سالک- هدیه عسگری و یاسمن مرتضوی

متوسطه 2

قهرمانان هندبال:

فاطمه اعظم پور- محدثه اکبرجانی- عارفه آل حسینی- نیلوفر براتی- مینو جودی- سارا ضیایی کیا- مهدیه عابدی- زهرا فخاری- فاطمه فخاری و زهرا محمدی

قهرمانان والیبال:

زهرا فخاری- فاطمه فخاری- سیده زهرا مرتضوی- مهربان مولازاده و زهرا نیک عهد

قهرمانان داژبال:

زهرا پگاه- حنانه صادقی- نرگس محمدشاهی مقدم- ستایش نخعی- هدیه هاشمی و فاطمه یعقوبی

قهرمانان شنا:

مینو جودی- زهره غفاری- ساره سلیمانی- فاطمه قاسمیه

Free Joomla! template by L.THEME