سامانه فناوری

ولی گرامی جهت رویت اطلاعیه تغییات  امتحانات پایان نوبت اول ، لطفا اینجا را کلیک نمایید.