سامانه فناوری

سفره امام حسن مجتبی علیه السلام
 
دانش آموزان مقطع متوسطه یک بانی این سفره سراسر نور بودند و با خواندن دعای توسل به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ادای احترام کردند .