سامانه فناوری

جلسه مادران آذر ماه

به نام خدا
گزارش جلسه مادران آذر ماه

چهارمین نشست مادران پایه نهم با محوریت اهمیت آزمون های نوبت اول و برنامه ریزی ایام امتحانات روز چهارشنبه ۹۶/۹/۲۲ ساعت ۹/۳۰ الی۱۰/۱۵ در مقطع متوسطه یک برگزار گردید
در این نشست حامی پایه نهم از مادران خواستند ضمن توجه بیشتر به آرامش با ایجاد فضایی معنوی و عاطفی ؛ تغذیه مناسب و سالم ؛ مساعدت و همراهی در اجرای برنامه های مطالعاتی و درنظر گرفتن اضطراب و نیازهای خاص زمان امتحانات فرزندان خود را در حصول نتایج بهتر و بازدهی مطلوب یاری نمایند

در ادامه

جلسه مجتمعی و ماهانه دانش افزایی مادران با سخنرانی خانم دکتر فیاض بخش و موضوع * کنترل خیال وراهکارهای بهروری مفید وموثر از آن* از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۱/۳۰ درنمازخانه مجتمع برگزار گردید
در پایان جلسه هم مسئول IT ضمن آموزش مجدد مادران جهت نحوه ورود به سیستم مدبر و مشاهده ی عملکرد دانش آموزان از مادران خواستند کارنمای میان نوبت ارائه شده در سیستم را مشاهده نمایند.
 
 

Free Joomla! template by L.THEME