سامانه فناوری

با توجه به اینکه دانش آموزان پایه نهم در سال هشتم اصول اولیه کار با نرم افزار انیمیشن ساز سه بعدی مایا را فرا گرفته اند، پایه نهم به صورت پروژه محور ارائه می شود. دانش آموزان در طول سال تحصیلی باید شبیه سازی ورزش تنیس ساحلی را انجام دهند. در حال حاضر طراحی زمین و راکت انجام شده است که در زیر نمونه هایی از کارهای دانش آموزان در حین طراحی راکت نشان داده شده است.