سامانه فناوری

بازدید تفکر پایه هشتم (97/11/25)

به منظورآموزش بخشی از کتاب تفکر و سبک زندگی دانش آموزان این هفته تجربه حل مساله در واقعیت را تجربه کردند به این ترتیب که در این بازی وارد یک اتاق کاملا واقعی شدند. در این اتاق  برای حل  یک داستان معمایی  شصت دقیقه فرصت داشتند. باید معما را حل کرده و  از اتاق فرار میکردند در جریان این بازی  استراتژی ، کار گروهی و سرعت عمل را در یک  گروه تجربه میکنندهیجان، ترس، سرعت ، دقت و از همه مهم تر همکاری را در این بازی تجربه می کنندیاد میگیرند چطور همفکری کنند و چگونه از فکر در حل مسایل خود استفاده کنند. وچطور هیجانات خود را کنترل کنند.

Free Joomla! template by L.THEME