سامانه فناوری

تشریح مغز گوسفند

.در جهت آشنایی با ساختار مغز، تشریح مغز گوسفند انجام شد و دانش آموزان با قسمتهای مختلف مغز گوسفند آشنا شدند.

 

Free Joomla! template by L.THEME