سامانه فناوری

برپایی خیمه حسینی توسط دانش‌آموزان پایه هشتم به مناسبت ایام محرم