سامانه فناوری

بازدید تفکر پایه هفتم (بوستان گفت گو)

به منظور آموزش مهارت ارتباط موثر97/12/2 به محل نگارستان شهر واقع در بوستان گفت و گو رفتیم .در آنجا بچه ها با انجام فعالیت های مختلف با این مهارت بیشتر آشنا شدند.این فعالیت ها طوری طراحی شده بود که بر مهارت خوب گوش دادن و رفتار همدلانه که از اصلی ترین عناصر یک ارتباط موثر هست تاکید می کرد بطور مختصر این فعالیت ها بیان می شود:

داستان تخیلی و فوری : این قسمت گروه‌های ۴۵ نفره باید در مدت ۱ دقیقه به ترتیب اعضای هر گروه یک داستان سریع و تخیلی بیان کنند نفر اول در هر گروه داستان را شروع می‌کنند و بعد از یک دقیقه داستان را نفر دوم تا نفر آخر به ترتیب ادامه می‌دهد توانایی ادامه خوب برای داستان مستلزم خوب شنیدن است و مسئله اصلی این فعالیت توجه به داستان سایر اعضا می باشد.هیچ نفری نباید از زمان تجاوز کند و در هر قسمت که در زمان تمام شد داستان به نفر بعد انتقال پیدا میکند.

فعالیت بعدی یک کلاغ چهل کلاغ است در این فعالیت دانش آموزان باید به علت نرسیدن درست پیام به دیگری نگرش پیدا کنند این فعالیت به طوریکه هر نفر یک شی که با آن خاطره دارد را انتخاب و داستان آن را در حد چند جمله برای دوست خود تعریف کند و بالعکس. هر وسیله تا ۵ نفر جابه جا میشود و در انتها هر کسی هر داستانی را که شنیده است برای سایرین تعریف می کند داستان ابتدایی با داستان انتهایی در جزئیات و گاهی در کلیات با هم تفاوت دارد که این ناشی از انتقال ناصحیح پیام می باشد
ودرپایان دانش آموزان حس خودراازانجام این فعالیت هابیان کردند که ازانجام این فعالیت هالذت بردند وبرایشان آموزنده بود.

Free Joomla! template by L.THEME