سامانه فناوری

درروزسه شنبه مورخ 96/8/23
یک گروه ازدانش آموزان پایه ی هفتم دردانشگاه الزهرا با دانش آموزان متوسطه1و 2از10 مدرسۀ( المهدی -نرگس-آیین روشن-روشنگر-انرژی اتمی -ولی عصر...)در مسابقه استارتاموز به رقابت پرداختند.که دراین مسابقه دانش آموزان پایه ی هفتم مجتمع بانو امین موفق به کسب رتبه ی دوم شدند.
اعضای این گروه : خانم ها آزادخانی،میثاقی، قطان کاشانی،خوش اخلاق،مومنی می باشند.