سامانه فناوری

باسمه تعالی
 
    گزارش طرح ویژه کلاس تفکر و سبک زندگی با موصوع خودآگاهی
 
    به منظور تقویت مهارت خودآگاهی در دانش آموزان تصمیم گرفتیم با تغییر فضای کلاس و افزایش زمان طرح ویژه ایی را در تاریخ ۲۷
 
مهر ۹۶ برگزار کنیم .
 
    محل برگزاری سالن اجتماعات گلزار شهدای چیذر بود.
 
    در طی این جلسه دانش آموزان بین دو موقعیت تولد و مرگ قرار گرفتند و با بحث و گفت و گو و تماشای کلیپ و ایجاد سوالاتی به
 
این سمت هدایت شدند که در طی خط سیر زندگی (بین تولد تا مرگ ) باید به این سوالات پاسخ می دادند :
 
    از کجا امده ام؟
 
    آمدنم بهر چه بود؟
 
    به کجا میروم آخر ....