سامانه فناوری

باسمه تعالی

 

اولیای گرامی، سلام علیکم

به استحضار می رساند اردوی تفریحی کارتینگ در روز دوشنبه مورخ 97/5/22 از ساعت 9 صبح لغایت 14 برگزار می گردد.

مکان اردو: کارتینگ آزادی

هزینه اردو: 70 هزار تومان می باشد.

 

 

 

با تشکر متوسطه 2