سامانه فناوری

ضمن عرض ادب و احترام و آرزوی توفیق روز افزون به استحضار می رساند کلاس مقدماتی زیست

(3)  روزهای چهارشنبه از ساعت 15:15 تا 18:45  برای دانش آموزان پایه یازدهم تجربی از تاریخ 4

بهمن ماه به مدت 10 جلسه برگزارخواهد شد.