سامانه فناوری

اخبار پایه هفتم

اردوی-هیومن-پارک-پایه-هفتم
روز دوشنبه مورخ  97/12/20 بازدیدی از هیومن پارک واقع در دارآباد به منظور تثبیت مطالب درسی بخش زیست شناسی علوم هفتم برگزار گردید. در این...
1397/12/23
103
بازدید-تفکر-پایه-هفتم-بوستان-گفت-گو
به منظور آموزش مهارت ارتباط موثر97/12/2 به محل نگارستان شهر واقع در بوستان گفت و گو رفتیم .در آنجا بچه ها با انجام فعالیت های...
1397/12/09
79
گزارش-اردوی-کردان-کرج-پایه-هفتم
اردوی یک روزه دانش آموزان پایه هفتم به کردان کرج به روایت تصویر                                                                                بازدید از حیاط وحش اردوگاه                                                          کالسکه سواری دانش...
1397/11/30
109
کارو-فن-آوری
ساختن گلدان در کلاس کاروفن آوری پایه هفتم  
1397/09/15
129
آموزش-قلمه-برگ-و-قلمه-ساقه-کار-و-فناوری
ناسا همین چند وقت­پیش یک فهرست از گیاهان آپارتمانی که می توانند آلودگی هوای خانه را بگیرند، منتشر کرد. البته هدف اصلی تحقیقاتی که به...
1397/09/15
98
بازدید-پایه-هفتم-از-خبرگزاری-فارس
به منظورآشنایی دانش آموزان با فضا و تکنیک های عکاسی و انتقال پیام به صورت ویژه ، پس از همانگی های بسیار کلاس آموزشی ای برای...
1397/05/15
205
بازدیددانش-آموزان-پایۀ-هفتم-از-هیومن-پارک
دانش آموزان پایۀ هفتم سفر به درون انسان را تجربه کردند. آنها به هیومن پارک واقع در موزۀ داراباد رفتند و به منظور تثبیت و درک...
1397/04/11
935

Free Joomla! template by L.THEME