سامانه فناوری

اخبار پایه هفتم

اردوی-هیومن-پارک-پایه-هفتم
روز دوشنبه مورخ  97/12/20 بازدیدی از هیومن پارک واقع در دارآباد به منظور تثبیت مطالب درسی بخش زیست شناسی علوم هفتم برگزار گردید. در این...
1397/12/23
752
بازدید-تفکر-پایه-هفتم-بوستان-گفت-گو
به منظور آموزش مهارت ارتباط موثر97/12/2 به محل نگارستان شهر واقع در بوستان گفت و گو رفتیم .در آنجا بچه ها با انجام فعالیت های...
1397/12/09
367
گزارش-اردوی-کردان-کرج-پایه-هفتم
اردوی یک روزه دانش آموزان پایه هفتم به کردان کرج به روایت تصویر                                                                                بازدید از حیاط وحش اردوگاه                                                          کالسکه سواری دانش...
1397/11/30
450

Free Joomla! template by L.THEME