سامانه فناوری

اخبار پایه هشتم

بازدید-در-راستای-کلاس-مهارت-5
بازدید دانش آموزان پایۀ هشتم در روز چهارشنبه 97/5/17 به صورت گروهی و در سطح شهر صورت گرفت. از آنجایی که خروجی کلاس مهارت پایگاه تابستانی، تهیه یک...
1397/05/23
31
بازدید-پایه-هشتم-از-کارگاه-چرم-سازی-و-باغ-موزه-نگارستان
روز چهارشنبه 3/5/97 دانش آموزان پایه هشتم در راستای کلاس مهارت خود جهت مشاهده یک فضای واقعی به بازدید از یک کارگاه تولیدی کیف و...
1397/05/15
53
اردوی-مطالعاتی-هشتم
با عرض سلام     برنامه ی اردو مطالعاتی پایه ی هشتم از روز شنبه ساعت 15:30 بعداظهر شروع شد و تا ساعت 20:20 شب به طول...
1396/09/29
150
اردوی-تفکر-وسبک-زندگی-پایۀ-هشتم
باسمه تعالی      به منظور آشنایی دانش آموزان با مهارت انتخاب و تصمیم گیری ، بر آن شدیم تا با برگزاری یک طرح ویژه خارج...
1396/08/14
287