سامانه فناوری

حوزه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

    هدف از یادگیری این حوزه توانایی ایجاد رابطه مثبت و سازنده با خلق حول محور رابطه با خدا، درک موقعیت و عناصر آن در ابعاد مختلف و سنت های الهی حاکم بر فرد و جامعه، کنش‌ها و تعاملات انسانی است. ایجاد تربیت متعالی در گرو رابطه و تعامل متقابل فرد و جامعه است و پرورش کنش های مطلوب، متناسب با نظام معیار اسلامی است.

اخبار حوزه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Free Joomla! template by L.THEME