سامانه فناوری

حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر

هدف از یادگیری فرهنگ و هنر دستیابی به هویت یابی به صورت فردی و اجتماعی برای جهت دادن به شیوه زندگی بر اساس باور ها، ارزش‌ها، تاریخ، مفاخر ملّی،  آداب و سنت ها، قوانین، هنر و ادبیات گذشته و معاصر است. هدف از یادگیری این حوزه درک معنا و روابط میان پدیده‌ها، زیبا شناسی و قدر شناسی نسبت به نشانه‌های جمال الهی و حفظ تعالی آن ها است.

اخبار حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر

Free Joomla! template by L.THEME