سامانه فناوری

حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهارت‌های زندگی و بنیان خانواده

هدف دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است که از طریق آماده کردن فرد برای ورود آگاهانه و مسئولانه به زنگی خانوادگی و اجتماعی فراهم می‌شود. باورها، گرایش‌ها و افکار آدمیان در سبک و نحوه زندگی ایشان تاثیر دارد. هدف یکپارچه شدن یادگیری و سامان دادن ارتباط‌های انسانی است.

اخبار حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهارت‌های زندگی و بنیان خانواده

Free Joomla! template by L.THEME