سامانه فناوری

حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی

علوم تجربی حاصل تلاش انسان برای درک و واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است. هدف از اموزش علوم تجربی از یکسو ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف و زمینه سازی برای تعظیم خالق متعال و فهم عظمت خلقت است. از سوی دیگر شناخت و استفاده درست و مسئولانه از طبیعت با هدف تکریم و آبادانی و ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی می‌باشد.

اخبار حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی

Free Joomla! template by L.THEME