سامانه فناوری

حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات

ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقش موثر در درک قانونمندی طبیعت دارد. هدف از آموزش ریاضیات تربیت افرادی است که در برخورد با مسائل بتوانند به طور منطقی استدلال کنند و قدرت تجزیه و انتزاع داشته باشند و بتوانند تئوری سازی کنند. توانمندسازی انسان برای توصیف دقیق موقعیت‌ها، پیش بینی و کنترل وضعیت‌های ممکن مادی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و حل مسائل روزمره از اهداف اساسی آموزش ریاضی است.

اخبار حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات

Free Joomla! template by L.THEME