سامانه فناوری

حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

هدف از یادگیری این حوزه ایجاد بستری برای تقویت اندیشه، ایمان و عمل دینی و برنامه ریزی برای دستیابی به معرفت نسبت به برنامه جامع تربیتی انسان است تا به مربیان میزانی از آگاهی درباره اسلام را بدهد تا بتوانند بر اساس آن زندگی ضروری و اجتماعی خود را بر محور بندگی خدا سامان بدهد. همچنین توانمند سازی فرد به گونه ای فعال برای سوق دادن جامعه به سوی آرمان های اسلامی و تربیت درست فرزندان در جهت تعالی جامعه است.

اخبار حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

Free Joomla! template by L.THEME