سامانه فناوری

جلسات ستاد

هفتمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/8/27 با موضوعیت نشست تخصصی دبیران برای تدوین طراحی یادگیری معکوس انجام شده(محتوا سازسی الکترونیکی-ایجاد آزمون پیش از کلاس- طراحی چالش های کلاسی ) از ساعت 14 الی 16 با حضور تمامی همکاران و کادر برگزار گردید.

Free Joomla! template by L.THEME