سامانه فناوری

اخبار ستاد

هجدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/11/14 با موضوعیت روشها وفنون تدریس( معرفی ۴ روش: پرسش و پاسخ- حل مساله- بارش مغزی- بدیعه پردازی) درس افزار از...
1397/12/02
166
هفدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/11/7با موضوعیت نشست تخصصی برای طراحی آموزشی با روش همیاری (در بستر درس افزار)  از ساعت 14 الی 16 با...
1397/12/02
122
شانزدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/10/30 با موضوعیت همایش مهدویت ( آینده پژوهی) از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و کادر برگزار گردید.
1397/12/02
128
پانزدهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/10/23 با موضوعیت آموزش روش همیاری۲ و رفع اشکال محتوا سازی در سایت از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و...
1397/12/02
138
چهاردهمین جلسه ازجلسات ستاد درتاریخ 97/10/16 با موضوعیت رفع اشکال محتوا سازی در سایت و آموزش روش همیاری۲ از ساعت 14 الی 16 با حضور همکاران و...
1397/12/02
124

Free Joomla! template by L.THEME